Asociația ziariștilor sportivi a fost recunoscută ca asociaţie de utilitate publică!

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind recunoaşterea Asociaţiei Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic – Se recunoaşte Asociaţia Presei Sportive din România, persoană jurică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Ştefan cel Mare nr. 234, bl, 77, parter, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GABRIEL OPREA

Contrasemnează:
Ministrul tineretului şi sportului,
Gabriela Szabo
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 8 iulie 2015.
Nr. 535.

xxx

Preşedintele APSR, Dumitru Graur: „Prin recunoaşterea statutului său de utilitate publică în societatea românescă, Asociaţia Presei Sportive din România devine partener egal cu oricare dintre structurile sociale şi administrative care există astăzi în ţara noastră. Cu alte cuvinte, este recunoscută astfel oficial, pentru prima dată, utilitatea ziaristului de sport în societate, capabil prin mijloacele sale specifice, cu condeiul, cu reportofonul sau microfonul, să creeze plusvaloare în mediul social în care trăieşte. Se îndeplineşte acum visul de decenii al înaintaşilor noştri, iar nouă ne rămâne decât să asigurăm viitorul breslei gazetarilor sportivi, drept una dintre cele mai iubite şi mai respectabile meserii ale publicisticii moderne”.

apsmedia.ro